SIATKÓWKA
BARTUZI Roman (siatkarz, reprezentant Polski)
CIASZKIEWICZ Elżbieta (siatkarka, reprezentantka Polski)
HACHUŁA Karol (siatkarz)
KŁOS Ireneusz (siatkarz, reprezentant Polski)
KURYŚ Stanisław (siatkarz, trener, wychowawca młodzieży)
ŚWIĄTKIEWICZ Ryszard (trener siatkarzy)
ŚWIDERSKI Sebastian (siatkarz, reprezentant Polski)