SERCE NA DŁONI
GALERIA
Zarząd i Rada Fundacji Serce Na Dłoni w 2017 roku. Stoją od lewej: Mieczysław Zawałka, Jerzy Wierchowicz, Jadwiga Wiszniewska, Bogusława Radna, Małgorzata Wałecka, Elżbieta Maciejowska, Marek Kryszczuk, Jolanta Pawlak, Irena Szklana-Berest i Jadwiga Hopfen. Siedzą od lewej: Jolanta Bach, Maria Potrzebowska, Barbara Schroeder, Ewa Zdrowowicz-Kulik
Zarząd i Rada Fundacji Serce Na Dłoni w 2019 roku. Stoją od lewej: Marek Kryszczuk, Irena Szklana-Berest, Roman Buszkiewicz, Jan Markuszewski, Jerzy Wierchowicz, Paweł Leszczyński i Sławomir Szenwald. Niżej: Jadwiga Wiszniewska, Barbara Schroeder, Maria Potrzebowska, Ewa Zdrowowicz-Kulik, Małgorzata Wałecka
Zdjęcia z archiwum Fundacji