SCHLEIERMACHER Friedrich [1768-1834]
GALERIA
Grób Friedricha Schleiermachera na cmentarzu w Berlinie [1] Znaczek wydany przez pocztę niemiecką dla upamiętnienia wybitnego filozofa [2]
Popiersie F. Schleiermachera na dziedzińcu Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ [3]
Zdjęcia: [1] - David Wintzer; [2] - archiwum; [3] - Kazimierz Ligocki