POMYKAŁA-KUKOROWSKA Bożena [1963- ]
DODATKI
Karta pocztowa promująca projekt Broadway Forever (projekt graficzny: Dorota Morawiak-Palacz, 2015)