POECI OKRĄGŁEGO STOŁU
GALERIA
Spotkanie Poetów Okrągłego Stołu (2015)
Zdjęcie: Piotr Merda, ze zbiorów Ewy Rutkowskiej