PAUCKSCH AG
GALERIA
Kotły parowe na dziedzińcu fabryki[1] Kierownictwo i pracownicy fabryki z tysięcznym kotłem wyprodukowanym 10 maja 1895 roku[1]
Majstrowie budowy maszyn i pracownicy fabryki H. Paucksch AG[1]
Jeden z typów silników produkowanych do statków[1]
Produkcja rur[1] Warsztat tokarski[1]
Hala produkcji silników gazowych i wysokoprężnych[1] Widok hali Zakładów Mechanicznych Gorzów, krótko przed wyburzeniem (2008)[2]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów rodzinnych Wolfharta Pauckscha; [2] - Kazimierz Ligocki