PAPCIAK Edmund [1933-2016]
GALERIA
Obrady Sądu cechowego Cechu Rzemiosł Różnych. Od lewej: Rafał Turtoń, Adam Gulatowski, Edmund Papciak i Franciszek Rybka (lata 70.)
Sala reprezentacyjna Cechu Rzemiosł Różnych. W pierwszym rzędzie od lewej: Jan Gaweł, Krzysztof Zaręba, E. Papciak, prezes Gorzowskiej Izby Rzemieślniczej Feliks Witkowski i Zdzisław Jusis (druga połowa lat 80.)
Od lewej: Z. Jusis, Tadeusz Seniów, E. Papciak, F. Witkowski i Bogdan Olejniczak (lata 80.)
E. Papciak i F. Witkowski (lata 90.)
Konferencja Small Business. Od lewej: F. Witkowski, E. Papciak i Józef Hermanowicz (1992, Warszawa)
Działacze Cechu Rzemiosł Różnych i Gorzowskiej Izby Rzemieślniczej. Od lewej: B. Olejniczak, J. Hermanowicz, F. Witkowski, Z. Jusis, NN i E. Papciak (1995)
Zdjęcia: ze zbiorów Feliksa Witkowskiego