OLEJNICZAK Ryszard [1935-2012]
GALERIA
Ryszard Olejniczak jako wikary parafii w Czerniejewie. Dekanat Gniezno (1966)[1]
R. Olejniczak z Markiem Radą (z prawej) podczas rajdu do mistrzostw NRD w Angermunde[2]
Od lewej: Jerzy Zysnarski, R. Olejniczak i Maria Łozińska[3]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Danuty Perz-Wieczorek; [2] - Ze zbiorów Marka Rady; [3] - ze zbiorów Marii Łozińskiej