OLECHNOWICZ Leonard [1957-2011]
GALERIA
Plener fotograficzny w Drezdenku. Stoją od lewej: Henryk Jarmołowicz, NN, Władysława Nowogórska, Ryszard Tomczuk, Ryszard Nowogórski, Władysław Farynowicz, Leonard Olechnowicz, Józef Ankutowicz i Lucjan Lebiedź. Niżej: Ryszard Patorski, Marian Łazarski i Marek Mich (koniec lat 70. lub początek lat 80.)[1]
Zdjęcie: [1] - ze zbiorów R. Patorskiego