NOWOGÓRSKA Władysława [1933- ]
GALERIA
Plener fotograficzny w Drezdenku. Stoją od lewej: Henryk Jarmołowicz, NN, Władysława Nowogórska, Ryszard Tomczuk, Ryszard Nowogórski, Władysław Farynowicz, Leonard Olechnowicz, Józef Ankutowicz i Lucjan Lebiedź. Niżej: Ryszard Patorski, Marian Łazarski i Marek Mich (koniec lat 70. lub początek lat 80.)[1]
Plener fotograficzny w Drezdenku. Stoją od lewej: J. Czerniewicz, L. Lebiedź, Bogdan Dajnowicz, R. Tomczuk, W. Nowogórska i R. Nowogórski. Niżej: Leszek Szyszłowski, Kazimierz Ligocki i W. Farynowicz (1981)[2]
Zdjęcie: [1] - ze zbiorów R. Patorskiego; [2] - ze zbiorów Kazimierza Ligockiego