KLAUS Marian [1926-2013]
GALERIA
Marian Klaus - lata 40. ub. wieku [1] Zespół Rytm. Od lewej: Krzysztof Kośmicki, Zdzisław Fedyna, Jan Konopka i M. Klaus (lata 70. ub. wieku) [1]
M. Klaus jako skrzypek (lata 70. ub. wieku) [1] We własnym mieszkaniu (2006) [2]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów rodzinnych Rafała Klausa; [2] - Kazimierz Ligocki