KLAUS Marian [1926-2013]
DODATKI
Rękopisy nut utworów: Gorzowski wieczór w Casablance i Żółty kanarek[1]
Przypisy: [1] - ze zbiorów Mariana Klausa