JUTEFABRIK
GALERIA
Obraz Ernsta Henselera przedstawiający Maxa Bahra w jego Jutefabrik
Zdjęcie: reprodukcja z "Heimatblatt"