JODKO Tadeusz [1928-1998]

Inspektor oświaty. Dyrektor Liceum Pedagogicznego w Gorzowie Wlkp. oraz nauczyciel gorzowskich szkół średnich.

Do 1966 roku pracował jako nauczyciel w Gorzowie. Później również w Zielonej Górze i Żarach. Od 1969 roku ponownie w Gorzowie. Uczył m.in. m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Gastronomicznym i Zespole Szkół Elektrycznych. Od 1971 roku inspektor oświaty w mieście i powiecie gorzowskim. Przed przejściem na emeryturę ponownie uczył, m.in. w Studium Wychowania Przedszkolnego i I LO.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zobacz też : OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA