HENSELER Ernst [1852-1940]
TWÓRCZOŚĆ
Scena w tawernie
(1877)
Zu den Linden (Pod Lipą) - szkic gospody w Jeninie
(1886)
Dobrodziejka
(1887)
Bismarck w niemieckim Reichstagu
(1894)
Zagroda na Wieprzycach
(1814)
Dom rodziców w Łęgu Wieprzyckim
(1880)
Obraz Ernsta Henselera przedstawiający Maxa Bahra w jego Jutefabrik