FONTANNA PAUCKSCHA
GALERIA
Fontanna Pauckscha w przedwojennym Landsbergu [1]
Fontanna w 1922 roku [1] i bez figur w 1946 roku [2]
Zdemontowane przez Niemców figury (1942) [3]
Prządki - fontanna z drugiej połowy
lat 80. ub. wieku według projektu Zofii Bilińskiej [4]
Fontanna w 2008 roku i rok później podczas demontażu przed remontem [4]
Zdjęcia: [1] - archiwum; [2] - Eugeniusz Mazur; [3] - reprodukcja z "Heimatblatt"; [4] - Kazimierz Ligocki