ĆWIERTNIA Magdalena [1956- ]
GALERIA
Magdalena Ćwiertnia w pracowni plastycznej Teatru im. Juliusza Osterwy
Zdjęcie: Kazimierz Ligocki