CZERNIEWICZ Józef [1920-1997]
GALERIA
Plener fotograficzny w Drezdenku. Od lewej: Józef Czerniewicz, Ryszard Tomczuk, Władysław Farynowicz, Lech Dominik i Bogdan Dajnowicz (lata 80.)[1]
Plener fotograficzny w Drezdenku. W górnym rzędzie od lewej: J. Czerniewicz, NN i R. Tomczuk. Niżej: W. Farynowicz, Marian Łazarski, L. Dominik, Ryszard Patorski i Lucjan Lebiedź (lata 80.)[1]
Plener fotograficzny w Drezdenku. Stoją od lewej: J. Czerniewicz, L. Lebiedź, B. Dajnowicz, R. Tomczuk, Władysława Nowogórska i Ryszard Nowogórski. Niżej: Leszek Szyszłowski, Kazimierz Ligocki i W. Farynowicz (1981)[2]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Lecha Dominika; [2] - ze zbiorów Kazimierza Ligockiego