CMENTARZ EWANGELICKI
GALERIA
Zniszczona kostnica cmentarna i groby (w 1945 roku) [1]
Cmentarz w latach 90. [2]
Ekshumacja grobów w 2006 roku [2]
Pozostałości cmentarza ewangelickiego w parku Kopernika w 2009 roku [2]
W czerwcu 2010 roku na terenie dawnego cmentarza otwarto lapidarium. Wśród tablic znalazł się fragment odnalezionego w 2006 roku rodzinnego grobowca Hermanna Pauckscha,
dostawiony w lapidarium w 2011 roku [2]
Zdjęcia: [1] - Eugeniusz Mazur; [2] - Kazimierz Ligocki