AVE MARIA
GALERIA
Ave Maria
Dzwon Ave Maria z widocznym otworem powstałym po uderzeniu pioruna
Zdjęcie: Kazimierz Ligocki