AVE MARIA
GALERIA
Dzwon w hełmie wieży katedralnej. Zdjęcie sprzed pożaru (2011)
Uszkodzenie powstałe w wyniku uderzenia pioruna w 1708 roku (2018)
Odłamany jeden z elementów mocowania dzwonu (2018)
Fragment inskrypcji umieszczonej na dzwonie (2018)
Zdjęcia: Kazimierz Ligocki