ADAMSKI Benedykt [1949- ]
GALERIA
Benedykt Adamski (z lewej) jako muzyk Orkiestry Zakładowej Zastal w Zielonej Górze podczas Festiwalu Orkiestr Dętych w Kolin [Czechosłowacja] (1972)
B. Adamski (1972)
Z żoną Elżbietą Adamską, także muzykiem Orkiestry Zakładowej Zastal, po koncercie we Fromborku (1975)
Po koncercie Zakładowej Orkiestry Dętej Stilon w » parku Kopernika. B. Adamski (w górnym rzędzie z lewej) z werblistkami i fanfarzystami (1977)
Podczas koncertu charytatywnego Zakładowej Orkiestry Dętej Stilon (koniec lat 70.)
B. Adamski (z prawej) z orkiestrą Stilon podczas pochodu 1-majowego (1978)
Kapela podwórkowa Waliza. Od lewej: Mariusz Kulma, B. Adamski, Sylwester Ogiba i Jacek Kostyszak (1978)
B. Adamski z Zakładową Orkiestrą Dętą Stilon
B. Adamski z Zakładową Orkiestrą Dętą Stilon
B. Adamski z Zakładową Orkiestrą Dętą Stilon (1979)
» Ewa Wyszomierska–Łukowska (pianistka i wykładowca w » Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Gorzowie) i B. Adamski (2017)
Zdjęcia: ze zbiorów Benedykta Adamskiego