MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

DOMINIK Lech

TWÓRCZOŚĆ
Moda i Pożegnalna fotografia
Z cyklu Ars Lumenia Portret
Destrukcje Foto-grafie
Zdjęcia: Lech Dominik