MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

DOMINIK Lech

GALERIA
Plener fotograficzny w Drezdenku. Od lewej: Józef Czerniewicz, Ryszard Tomczuk, Władysław Farynowicz, Lech Dominik i Bogdan Dajnowicz
(lata 80.)
Plener fotograficzny w Drezdenku. W górnym rzędzie od lewej: J. Czerniewicz, żona R. Tomczuka i R. Tomczuk. Niżej: W. Farynowicz, Marian Łazarski, L. Dominik, Ryszard Patorski i Lucjan Lebiedź
(lata 80.)
Zdjęcia: ze zbiorów Lecha Dominika