ŻYTKOWSKI Stanisław [1948-2022]
GALERIA
Stanisław Żytkowski z Jackiem Kuroniem w Gorzowie (1991)
Zdjęcie: Kazimierz Ligocki