ŻELAZNY-MACHURA Ewa [1953- ]
GALERIA
Podczas prac konserwatorskich w Dreźnie (Niemcy)
Prace konserwatorskie w Lipsku (Niemcy)
Otwarcie wystawy Malarstwo inspirujące w Galerii Pod Kopułą Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta. Od lewej: Barbara Schroeder, Agnieszka Pospieszna i E. Żelazny-Machura (2018)
Fragment wystawy
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów E. Żelazny-Machury; [2] - Kazimierz Ligocki