ZDZITOWIECKI Wincenty [1941-2007]
GALERIA
Wincenty Zdzitowiecki - lata 60. ub. wieku[1]
Spotkanie literackie: Kazimierz Wachnowicz, Michał Świtalski i Wincenty Zdzitowiecki (1973)[1] Okres współpracy z "Celulozą" Kostrzyn. W. Zdzitowiecki (z prawej) z fotoreporterem Jerzym Szalbierzem (1974)[1]
Spotkanie autorskie w Lubniewicach. Od lewej: Elżbieta Zdzitowiecka, W. Zdzitowiecki, Kazimierz Wachnowicz i Barbara Trawińska (około 1976 roku)[1] Jako redaktor naczelny czasopisma "Gorzowska Przemysłówka" (1981)[2]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów rodzinnych Elżbiety Zdzitowieckiej; [2] - Kazimierz Ligocki