ZDZITOWIECKI Wincenty [1941-2007]
GALERIA
Wincenty Zdzitowiecki - lata 60. ub. wieku [1]
Spotkanie literackie: Kazimierz Wachnowicz, Michał Świtalski i Wincenty Zdzitowiecki (1973) [1] Okres współpracy z "Celulozą" Kostrzyn. W. Zdzitowiecki (z prawej) z fotoreporterem Jerzym Szalbierzem (1974) [1]
Spotkanie autorskie w Lubniewicach. Od lewej: Elżbieta Zdzitowiecka, W. Zdzitowiecki, Kazimierz Wachnowicz i Barbara Trawińska
(około 1976 roku) [1]
Jako redaktor naczelny czasopisma "Gorzowska Przemysłówka" (1981) [2]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów rodzinnych Elżbiety Zdzitowieckiej; [2] - Kazimierz Ligocki