WARTA Gorzów Wlkp. - SEKCJA SZERMIERKI
GALERIA
Treningowe zawody szermierzy Warty Gorzów » Wiktor Kapczyński (w środku) podczas sędziowania pojedynku pomiędzy Pawłem Kuglerem i Wacławem Wiśniewskim
Zawodnicy Warty Gorzów przed pokazowymi zawodami na stadionie Warty. Od lewej: W. Kapczyński, Bogdan Broze, Jan Prusiński, Bogdan Walkowiak, Andrzej Nowak, Zdzisław Wrembel, NN i Stanisław Pluta (1968)
Zdjęcia: ze zbiorów Wiktora Kapczyńskiego