TEATR LETNI
OPRACOWANIA
Teatr Letni
Ewa Kunicka (oprac.)
Scena Letnia 2003-2012
Wyd. Teatr im. Juliusza Osterwy
Gorzów 2012, 24 s.