SZYJKOWSKI Andrzej [1952- ]
DODATKI
Krajowa Licencja Sportowa z 1980 i Międzynarodowa Licencja Sportowa z 1987 roku
Zdjęcia: ze zbiorów Andrzeja Szyjkowskiego