STONOGA-KORALEWICZ Weronika [1937- ]
GALERIA
Weronika Stonoga-Koralewicz (z lewej) i Feliks Witkowski na spotkaniu z Zofią Erdman (2001)
W chwilę po wręczeniu Odznak Honorowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sali Urzędu Miasta. Od lewej: Antoni Czapski, Henryk Czaiński, Jan Kaczanowski, W. Stonoga-Koralewicz i Grażyna Sowa (2003)
Uroczystości na cmentarzu komunalnym w Gorzowie w rocznicę wywózki Polaków na Sybir. W poczcie sztandarowym druga od lewej W. Stonoga-Koralewicz (2004)
Obchody 60. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Druga z prawej W. Stonoga-Koralewicz (2004)
Uroczystość z okazji wręczenia Krzyży Zesłańców Sybiru. Od lewej: Edward Koralewicz, Anna Makowska-Cieleń i W. Stonoga-Koralewicz (2005)
Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich podczas Wigilii Narodów. Od lewej: Jolanta Bujak, Stanisława Orkasiewicz, W. Stonoga-Koralewicz, Zbigniew Juzwa i Józef Pieluszczak (2008)
Obchody Dnia Niepodległości. Od lewej: Anna Makowska-Cieleń, Jan Minorowicz i W. Stonoga-Koralewicz (2009)
W. Stonoga-Koralewicz na tle Opery Lwowskiej (2011)
Chór "Ta Joj". Pierwsza z lewej W. Stonoga-Koralewicz (2019)
Zdjęcia: ze zbiorów Weroniki Stonogi-Koralewicz