STILON Gorzów Wlkp.
PREZESI ZKS STILON Gorzów Wlkp.
1947-1949Jan Kokorudz
1950-1951Aleksander Mchalski
1951-1952Gabriel Staszak
1952-1954Zdzisław Lenard
1954-1956Czesław Jankiewicz
1956-1958Tadeusz Suszko
1958-1961Jerzy Wygnaniec
1961-1962Janusz Petelnicki
1962-1964Tadeusz Suszko
1964-1966Ryszard Madejczyk
1966-1969Zbigniew Wiśniewski
1969-1971Eugeniusz Czepiel
1966-1969Franciszek Cempel
1973-1975Zbigniew Wiśniewski
1975-1976Karol Rozesłaniec
1976-1982Janusz Kiełbasiewicz
1982-1992Jerzy Pogorzelski
1992-1996Tadeusz Mierzyński
DYREKTORZY ZKS STILON Gorzów Wlkp.
1986-1996Marek Polski
1996- Henryk Babij