SPICHLERZ
GALERIA
Spichlerz przed remontem [1]
Remont Spichlerza - początek lat 80. ub. wieku [1]
Uroczyste otwarcie Spichlerza w 1989 roku. Danuta Śleziak - pierwszy kierownik placówki - odbiera symboliczne klucze od dyrektora Muzeum Okręgowego Zdzisława Linkowskiego. Na zdjęciu również: Andrzej Szewczyk - prezydent Gorzowa (w głębi z lewej), Krzysztof Zaręba - wojewoda gorzowski (w środku) i Władysław Chrostowski - ówczesny Wojewódzki Konserwator Zabytków (w głębi z prawej) [2]
Zdjęcia: [1] - Jerzy Szalbierz (ze zbiorów WiMBP); [2] - Kazimierz Ligocki