SŁOWIK Janusz [1941-1995]
GALERIA
Zebranie członków Gorzowskiego Towarzystwa Kultury. Od lewej: Mieczysław Miszkin, Janusz Słowik, Bogdan J. Kunicki i Maria Łozińska (lata 90. ub. wieku)
Zdjęcie: Kazimierz Ligocki