REZERWAT GORZOWSKIE MURAWY

Obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 78,43 ha. Powołany w 2000 roku w celu ochrony rzadkich muraw kserotermicznych (ciepłolubnych). Część obszaru Natura 2000.

Położony w granicach miasta, pomiędzy osiedlami Słonecznym i Myśliborskim oraz ulicą Dobrą. Porośnięty odmianami rzadkich roślin pochodzących ze śródziemnomorskich stepów (tzw. murawy kserotermiczne), jak: pajęcznica liliowata, ostrołódka kosmata, ostnica włosowata, goździk piaskowy, a także dzwonek syberyjski. Jego walory były opisywane już w 1933 roku. W latach 50. i na początku lat 70. ub. wieku na części rezerwatu (ok. 30 ha) dokonywano celowego wypasu owiec i kóz, by zapewnić mu ochronę czynną. W 2006 roku został podniesiony do rangi rezerwatu przyrody.

Pod koniec 2017 roku rezerwat objęto planem zadań ochronnych programu Natura 2000 Murawy Gorzowskie, w ramach którego prowadzone jest m.in. usuwanie nalotów z drzew oraz wycinka krzewów, które mogłyby wypierać cenne gatunki roślin. W ramach zagospodarowania rezerwatu mają być ustawione tablice edukacyjne oraz wytyczone regularne ścieżki i szlaki piesze. [ Dane na dzień: 8.02.2019 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Murawy kserotermiczne Gorzowa Wielkopolskiego. Przewodnik przyrodniczo-turystyczny" - 2009 - Katarzyna Barańska i Andrzej Jermaczek; [2] - portal: www.geogorzow.pl
Zobacz też : ATRAKCJE GORZOWA | MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | PARKI, OGRODY, POMNIKI PRZYRODY