RATAJCZAK Stefan [1924-2021]

Stefan Ratajczak Księgowy. Organizator życia gospodarczego w powojennym Gorzowie Wielkopolskim.

Urodzony w Strzydzewie koło Pleszewa (obecnie woj. wielkopolskie). Z Gorzowem związany od 1948 roku. Zmarł tamże. Od 1945 roku żołnierz 40 pułku 11 Dywizji Piechoty II Armii Wojska Polskiego, z którą brał udział w walkach o Ziemię Lubuską. Walczył jeszcze w 1946 roku w Bieszczadach przeciwko oddziałom Ukraińskiej Powstańczej Armii. W 1947 roku odbył kurs księgowości i rachunkowości na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1948 roku księgowy w gorzowskim Oddziale Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego przemianowanego później na Zarząd Budowlany nr 16 w Gorzowie. Zajmował się też ewidencjonowaniem mienia poniemieckiego przejętego przez zakład. Był jednym z organizatorów Zarządu Budowlanego nr 17 – podobnego przedsiębiorstwa utworzonego w 1951 roku w Zielonej Górze. W latach 1954-1959 zastępca głównego księgowego w Lubuskich Zakładach Roszarniczych w Gorzowie, a od 1959 roku do emerytury (w 1982 roku) zatrudniony w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Zachód na stanowisku głównego księgowego (do 1967 roku) i kierownika Działu Analiz i Działu Ekonomicznego (1967-1982).

Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981), Brązowym Krzyżem Zasługi RP (2001), Odznaką Grunwaldzką (1973), Brązowym Medalem Zasłużony na Polu Chwały 1944 (1976) oraz licznymi branżowymi odznaczeniami państwowymi. W 2001 roku uhonorowany został Patentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny oraz awansowany na stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego. [ Dane na dzień: 24.08.2022 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów M. Klisińskiego
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - Materiały rodzinne Michała Klisińskiego