RADIO STILON
GALERIA
Radiowa Rozgłośnia ZWCH Stilon. » Jolanta Cieśla i Marek Graczyk [1]
Od lewej: J. Cieśla, Dariusz Skarżyński i M. Graczyk [1]
Ryszard Bęczkowski [1]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Jolanty Cieśli