POSPIESZNY Marek [1951-2019]
GALERIA
Marek Pospieszny i Paweł Macierzewski (lata 90.)
Turniej Dawnych Sław. Od lewej: Józef Przekwas, Roman Bukartyk, P. Macierzewski, Kazimierz Górski i M. Pospieszny (1990)
Zarząd Gorzowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Trzeci od prawej w dolnym rzędzie przewodniczący M. Pospieszny (1991)
Marek Pospieszny z trenerem kadry narodowej w piłce nożnej Kazimierzem Górskim (1995)[1]
Zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od lewej: Zygmunt Świtała, Maciej Polkowski, Zdzisław Horynica i M. Pospieszny (1995)
Roman Maciejewski, uczestnik historycznego meczu Pionierzy Gorzowa - Żołnierze Armii Czerwonej, i M. Pospieszny (1995)
Zdjęcia: [1] - Kazimierz Ligocki; pozostałe ze zbiorów Marka Pospiesznego