POMNIK PAPUSZY
GALERIA
Montaż pomnika Papuszu. Od lewej Tadeusz Skotarczak i Andrzej Moskaluk (2007) Tablica przy pomniku (2016)
Zdjęcia: Kazimierz Ligocki