PLECH Zenon [1953-2020]
OPRACOWANIA
Henryk Jezierski
Speedway ponad wszystko
wyd. Gedpol
1989, 212 s.
Dariusz Ostafiński / Zenon Plech
W cieniu złota
wyd. Agencja Jagart
2010, 184 s.