PATORSKI Ryszard [1946- ]
TWÓRCZOŚĆ
Rodowody (Międzyrzecka "Grupa M": Marek Mich, Ryszard Patorski i Andrzej Niczewski) (IX Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne, 1978)
Zdjęcie: ze zbiorów R. Patorskiego