PATORSKI Ryszard [1946- ]
GALERIA
Międzyrzecka "Grupa M". Od lewej: Marek Mich, Ryszard Patorski i Andrzej Niczewski (ok. 1978 roku)[4]
Władysław Farynowicz i R. Patorski (koniec lat 70.)[4]
Plener fotograficzny w Drezdenku. Stoją od lewej: Henryk Jarmołowicz, NN, Władysława Nowogórska, Ryszard Tomczuk, Ryszard Nowogórski, W. Farynowicz, Leonard Olechnowicz, Józef Ankutowicz i Lucjan Lebiedź. Niżej: R. Patorski, Marian Łazarski i Marek Mich (koniec lat 70. lub początek lat 80.)[4]
Plener fotograficzny w Drezdenku. W górnym rzędzie od lewej: Józef Czerniewicz, NN i R. Tomczuk. Niżej: W. Farynowicz, M. Łazarski, Lech Dominik, R. Patorski i L. Lebiedź (lata 80.)[1]
R. Tomczuk i R. Patorski podczas Sejmiku GTK (połowa lat 80.)[2]
R. Patorski (2019)[3]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Lecha Dominika; [2] - Kazimierz Ligocki; [3] - Bogdan Bloch; [4] - ze zbiorów R. Patorskiego