PARON Andrzej [1953-2003]
GALERIA
Andrzej Paron (pierwszy z lewej) przed wyścigiem
niepełnosprawnych na wózkach w Strzelcach Krajeńskich [1]
Z Elżbietą Zdzitowiecką - żoną poety Wincentego Zdzitowieckiego [2] (2000)
Zdjęcia: [1] - Kazimierz Ligocki; [2] - ze zbiorów Elżbiety Zdzitowieckiej