PALICKI Zdzisław [1931-2021]
DODATKI
Nakaz Pracy ze skierowaniem do Zakładów Mechanicznych w Gorzowie[1]
Zdjęcie: [1] - ze zbiorów Jarosława Palickiego