OLEJNICZAK Bogdan [1947- ]
GALERIA
Od lewej: » Zdzisław Jusis, Tadeusz Seniów, » Edmund Papciak, » Feliks Witkowski i Bogdan Olejniczak (lata 80.)
Działacze Cechu Rzemiosł Różnych i Gorzowskiej Izby Rzemieślniczej. Od lewej: B. Olejniczak, Józef Hermanowicz, F. Witkowski, Z. Jusis, NN i E. Papciak (1995)
Zdjęcie: [1] - ze zbiorów F. Witkowskiego