OCHNICKI Wiktor [1919-1999]
GALERIA
Jedno ze spotkań gorzowskich rzemieślników. Od lewej Wachowiak (imię nieznane), Wiktor Ochnicki, Władysław Matuszczak i Józef Gałężewski (lata 60.)
Uroczystości Izby Rzemieślniczej w Nowej Soli. Pierwszy z prawej W. Ochnicki (1965)
Od lewej Czesław Słowek (wiceprzewodniczący WRN w Zielonej Górze), Adam Gulatowski, W. Ochnicki i Adam Wasyl (koniec lat 60.)
Spotkanie działaczy Stronnictwa Demokratycznego z przedstawicielami Cechu. Od lewej: Wiktor Wiśniewski (kierownik Cechu), W. Ochnicki (Starszy Cechu), Waldemar Dobuszewski (wiceprezydent Gorzowa Wlkp.), Czesław Martynowski i sekretarz miasta i powiatu Stronnictwa Demokratycznego Irena Zywert (ok. 1970 roku)
W. Ochnicki przed przed swoim zakładem zegarmistrzowskim na Starym Rynku (lata 70.)
W. Ochnicki w sklepie przy ulicy Pocztowej (ok. 1995 roku)
Zdjęcia: ze zbiorów Feliksa Witkowskiego