MIEJSKA RADA NARODOWA - RADNI W LATACH 1988-1990

| Kadencja 1945-1950 | Kadencja 1950-1954 | Kadencja 1954-1958 | Kadencja 1958-1961 | Kadencja 1961-1965 | Kadencja 1965-1969 | Kadencja 1969-1973 | Kadencja 1973-1978 | Kadencja 1978-1984 | Kadencja 1984-1988 |


Data wyborów: 19 czerwca 1988 roku

Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: Jerzy Pietrzak (do 29.12.1989) i Kazimierz Łaszczyński

Wiceprzewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: Krzysztof Częstochowski, Zbigniew Józefowski, Janina Kamińska, Krzysztof Wruk (do 28.11.1989) i Zbigniew Żmijewski (od 28.11.1989)

Alfabetyczny wykaz radnych: Grażyna Adamek, Małgorzata Aleksandrowicz, Antoni Baniukiewicz, Krystyna Bednarz, Marianna Bogucka, Bożena Brykner, Marek Budzyński, Janina Chmielnicka, Natalia Chmielewska, Józef Chodarcewicz, Zdzisław Chudy, Janusz Cybulski, Jan Cyrwus, Krzysztof Częstochowski, Alina Czubieniak, Zbigniew Dowlaszewicz, Józef Fluder, Krzysztof Gąsiorowski, Jolanta Gładkowska, Ryszard Godlewski, Ryszard Grembowicz, Józef Hajdamowicz, Jadwiga Hopfen, Wojciech Iglewski, Mirosław Janowicz, Jan Jarosz, Zbigniew Józefowski, Jolanta Jóźwiak, Urszula Jurczak, Elżbieta Jurewicz, Jadwiga Jurkiewicz, Jan Kaczor, Janina Kamińska, Henryk Kamiński, Czesław Karliński, Szczepan Kaszyński, Józef Kędziora, Jerzy Klin, Marek Kochanowski, Eugeniusz Konieczny, Wiesław Kowalczyk, Mieczysław Krzyszowicz, Eugeniusz Kwiatowski, Sylwester Kuczyński, Anna Lempart, Józef Leśnicki, Grzegorz Lewandowski, Jan Lewczuk, Ewa Litoborska, Ewa Łagoda, Kazimierz Łaszczyński, Wiesław Łazarski, Roman Michalak, Adam Mikołajczyk, Lech Nowak, Longin Nowicki, Jerzy Opoka, » Bogdan Olejniczak, Janusz Pawłowicz, Jerzy Pietrzak (do 29.12.1989), Jerzy Pietrzyk, Bogusław Piotrowski, Jadwiga Planner, Zbigniew Raczykowski, Lech Sala, Witold Sendlewski, Ewa Socha, Jan Starzyński, Lech Struś, Wojciech Szcześniak, Czesława Szendel, Elżbieta Szymanowska, Piotr Tomczak, Krystyna Trojanowska, Ewa Woźnica, Krzysztof Wruk, Leszek Zduniak, Marek Zych, Jerzy Zysnarski i Zbigniew Żmijewski. [ Dane na dzień: 1.05.2013 ]

Autor: Wojciech Stępień
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - Materiały Archiwum Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.
Zobacz też : DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI