MOJE MIASTO, CZYLI JAK KOBIETY GORZÓW BUDOWAŁY
GALERIA
Uczestniczki scen aktorskich w filmie: Weronika Zapadka, Nadia Andraszczuk i Maja Głuszko (2014)
M. Głuszko, Sandra Dymacz, W. Zapadka i Paweł Gorzkiewicz podczas nagrywania piosenki do filmu (2014)
Iwona Bartnicka (kierownik Działu Filmu MOS) i Małgorzata Wrześniak podczas premiery filmu (2014)
Jedna z bohaterek dokumentu Weronika Kurjanowicz (2014)
Zdjęcia: ze zbiorów Małgorzaty Wrześniak