MISZKIN Mieczysław [1936-1999]
GALERIA
Redakcja » "Stilonu Gorzowskiego". Pierwszy z prawej Mieczysław Miszkin (1988)
M. Miszkin i » Jerzy Szalbierz
M. Miszkin jako sekretarz redakcji "Stilonu Gorzowskiego"
Zdjęcia: ze zbiorów Joanny Miszkin