MEMORIAŁ im. EDWARDA JANCARZA
DODATKI
Program zawodów I Memoriału
im. Edwarda Jancarza
(1992)
Program zawodów IV Memoriału
im. Edwarda Jancarza
(1996)
Program zawodów V Memoriału
im. Edwarda Jancarza
(1997)
Program zawodów X Memoriału
im. Edwarda Jancarza
(2007)
Program zawodów XIV Memoriału
im. Edwarda Jancarza
(2017)