MALICKI Bolesław [1946- ]
GALERIA
Bolesław Malicki Bolesław Malicki
Orkiestra Wojskowa Garnizonu w Kożuchowie. Piąty z lewej w dolnym rzędzie Bolesław Malicki (1984)[1] Orkiestra Wojskowa Garnizonu w Gorzowie. Z prawej kapelmistrz B. Malicki i tamburmajor Zenon Adamkiewicz (1988)[1]
Bolesław Malicki Bolesław Malicki
Z Gorzowską Orkiestrą Dętą podczas Dnia Pamięci i Pojednania (2004) i koncertu w Teatrze im. Juliusza Osterwy (2008)[2]
Zdjęcia: [1] - ze zbiorów Bolesława Malickiego; [2] - Kazimierz Ligocki